Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w SP 12

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa I a mgr M. Kaźmierczak wtorek 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa I b mgr A. Salwerowicz środa 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa II  mgr I. Czerwińska poniedziałek 13.30
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa III mgr M. Kaźmierczak
mgr B. Raś
wtorek 13.30
środa 12.30
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa V mgr inż. A. Starzyniec środa 12.30
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa VI  mgr I. Skawińska poniedziałek 12.30
SKS mgr G. Marcinkiewicz czwartek 08.00