Sprzątanie świata

W dniach 23 kwietnia na terenie dzielnicy Długoszyn przeprowadzona została akcja „Sprzątanie Świata”. Jak co roku jej celem  jest dbanie o naszą planetę oraz prawidłowa  gospodarka odpadami komunalnymi. W  sprzątaniu  brało udział 15 uczniów i mieszkańcy dzielnicy miasta Jaworzna. Zebraliśmy odpady do 30 worków i choć trochę przyczyniliśmy się do posprzątania naszej małej Ojczyzny. Nasza szkoła zwraca dużą uwagę na kształtowanie postaw proekologicznych biorąc udział w wielu akcjach i projektach.