Komunikat

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że:

  1. Od dziś t.j. 25.05.2020 r. umożliwiono uczniom kl. I-III uczestnictwo w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych (zajęcia świetlicowe) na terenie szkoły. Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb przez wychowawców klas okazało się, że nikt z Rodziców nie będzie posyłał dzieci do szkoły,
  2. W związku z faktem, że w tym roku szkolnym w naszej szkole nie funkcjonuje kl. VIII nie są organizowane konsultacje dla tych uczniów,
  3. Od 1.06.2020 r. mogą być zorganizowane konsultacje w szkole ze wszystkich przedmiotów dla uczniów, którzy ich potrzebują. Wychowawcy kl. V i VI przeprowadzili z Państwem rozmowy w tej sprawie. W chwili obecnej nie ma chętnych na konsultacje w szkole.

W związku z powyższymi punktami informuję, że:

  1. Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego ze wszystkich przedmiotów odbywać się będzie nadal w formie nauczania zdalnego,
  2. Nauczyciele w dalszym ciągu będą prowadzić konsultacje zdalne wg ustalonego i stosowanego już harmonogramu, tak jak miało to miejsce do tej pory,
  3. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „ PROCEDURY COVID-19” umieszczone są procedury, dotyczące przebywania uczniów w szkole, konsultacji oraz wymagane załączniki.

Szczególnej uwadze Państwa polecam „Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej”, w związku z tym, że uczniowie mają obowiązek oddania wypożyczonych podręczników szkolnych, które otrzymali na początku roku szkolnego.

Ze względów bezpieczeństwa proszę o bezwzględne zastosowanie się do zapisów zasad funkcjonowania biblioteki w naszej szkole i do harmonogramu zwrotu podręczników, który będzie opracowany przez nauczyciela bibliotekarza i podany Państwu do wiadomości poprzez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny LIBRUS.

 

                                                           Jolanta Panek – Kozioł  – dyrektor Zsz-P 2 w Jaworznie