Deklaracja woli rodziców

Szanowni Państwo!

 
Dotyczy rekrutacji do klas I szkół podstawowych
 
W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów Zarządzenia Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021 w zakresie potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w terminie od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 8 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00, celem ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, ustalono dla wszystkich szkół podstawowych jednolity sposób potwierdzania przez rodzica woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej (do wyboru przez rodzica):
 
– mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
– telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia
 
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I SP12 będą opublikowane na stronie szkoły w terminach ogłoszonych w wyżej wymienionym Zarządzeniu.