Dni wolne od nauki

Ważne terminy i dni wolne 

Święto Edukacji Narodowej 14 X 2022 r.
Święto Wszystkich Świętych – 01 XI 2022 r.
Święto Niepodległości 11 XI 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 ÷ 31 XII 2022 r.
Nowy Rok 01 I 2023 r.
Święto Trzech Króli 06 I 2023 r.
Ferie zimowe – 16 ÷ 29 I 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 06 ÷ 11 IV 2023 r.
Święto Pracy 01 V 1023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja  03 V 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty 23 V ÷ 25 V 2023 r.
Boże Ciało 08 VI 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego – 23 VI 2023 r.

Dodatkowymi dniami wolnymi mogą być po uzgodnieniu z RR i Samorządem Uczniowskim:

31 X 2022 r.    2 V 2023 r.    9 VI 2023 r.