marzec

14 marca uczniowie aktywnie włączyli się w obchody Międzynarodowego Święta Liczby Pi. Miały one charakter konkursu miedzyklasowego. Uczniowie konkurowali min. w kategorii karykatura nauczyciela matematyki, model przestrzenny liczby Pi, krzyżówka matematyczna. Sprzęt audiowizualny zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości pozwolił na udokumentowanie aktywnej rywalizacji pomiędzy klasami.