styczeń

Sprzęt audiowizualny, zakupiony w ramach programu Laboratoria Przyszłości, pozwolił uwiecznić uczniów naszej szkoły podczas warsztatów zorganizowanych przez  Uniwersytet Śląski w Katowicach. Warsztaty te, zwane również Nocą Biologów,  umożliwiły  uczniom zdobycie nowych umiejętności i wiadomości. Uczestnicy warsztatów prowadzili obserwacje mikroskopowe oraz tworzyli swoje własne preparaty.