Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w SP 12

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa I a mgr A. M. Kaźmierczak poniedziałek 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa II mgr I. Czerwińska czwartek 07.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa III  mgr A. Salwerowicz piątek 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa IV a mgr I. Walaszek poniedziałek 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa IV b mgr I. Walaszek piątek 08.00
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa VI  mgr I. Skawińska środa 12.40
Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów – klasa VIII mgr inż. A. Starzyniec czwartek 14.20